Giữ vững an ninh, ổn định chính trị trong mọi tình huống

Giữ vững an ninh, ổn định chính trị trong mọi tình huống

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh 5 nhóm vấn đề mà Bộ Tư lệnh Thủ đô cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới như: Thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo TP và thực tiễn địa bàn Thủ đô để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống…

Cùng với đó, cần tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ TP ngày càng vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…