Hàn Quốc bắt đầu xem xét đơn trong chương trình nghĩa vụ quân sự thay thế

Hàn Quốc bắt đầu xem xét đơn trong chương trình nghĩa vụ quân sự thay thế

Theo luật, tất cả nam công dân Hàn Quốc khỏe mạnh phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong khoảng hai năm. Những người vi phạm có thể bị phạt tù.

Vào tháng 12, Quốc hội nước này đã thông qua dự luật cho phép “những người phản đối có lương tâm” thực hiện 36 tháng phục vụ tại các cơ sở cải huấn địa phương thay vì gia nhập quân đội.

Tuần trước, một ủy ban gồm 29 thành viên – bao gồm luật sư, giáo sư, nhà hoạt động và các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực – đã được thành lập để xem xét các đơn yêu cầu. Theo Cơ quan nghiã vụ quân sự, “những người không đồng ý với quyết định của ủy ban có thể khởi kiện hành chính”.

Danh sách nhóm người đầu tiên phục vụ nhiệm vụ thay thế sẽ được đưa ra vào tháng Mười.

“Vì chương trình nghĩa vụ quân sự thay thế rất được công chúng quan tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo tính độc lập trong đánh giá và quyết định của ủy ban, và đảm bảo hệ thống mới bén rễ sớm nhất có thể thông qua sàng lọc nghiêm ngặt và công bằng”, ông Mo Jong-hwa, người đứng đầu Cơ quan nghiã vụ quân sự, cho biết.