Nhân sự Đại hội phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân

Nhân sự Đại hội phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân

Để tiếp tục triển khai hiệu quả tinh thần của Chỉ thị 35, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân thông qua các hình thức phù hợp, hiệu quả. Từ đó nắm chắc tình hình thực tiễn ở cơ sở, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những vướng mắc, bất cập hoặc đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết.

Khẳng định công tác nhân sự, bầu cử và quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, quyết định thành công của cả nhiệm kỳ, người đứng đầu Mặt trận đề nghị việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Nhân sự Đại hội phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân,.

Đặc biệt, Ban Thường vụ các cấp không được chủ quan, phải lựa chọn những người xứng đáng vào cấp ủy và đề ra cơ cấu theo đúng lĩnh vực, địa bàn công tác phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Tránh tư tưởng thân quen, tư tưởng địa phương trong việc lựa chọn nhân sự và kịp thời thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ công tác, chuyển công tác, không đủ điều kiện tái cử.

Song song với việc tổ chức Đại hội, Cần Thơ cần tiếp tục có những biện pháp để phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội nhằm vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra và hoàn thành những mục tiêu phát triển trong năm 2020.