Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 3 lãnh đạo chủ chốt sau nhiều tháng “trống ghế“

Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 3 lãnh đạo chủ chốt sau nhiều tháng “trống ghế“

Cụ thể: Ông Phạm Ngọc Minh (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng) được điều động đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ông Trương Chí Trung (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh) được điều động đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Trí Kiên (Phó Giám đốc Sở Tài chính) được điều động đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh. 

Cả 3 ông đều có thời hạn bổ nhiệm là 5 năm và quyết định có hiệu lực cùng từ ngày 5/6/2020.

Những đơn vị nói trên của tỉnh Quảng Trị đã khuyết vị trí lãnh đạo cao nhất trong một thời gian và việc kiện toàn các chức vụ nhằm đảm bảo hoạt động của các đơn vị được ổn định, thông suốt.